Προτάσεις check up

CHECK UP ΒΑΣΙΚΟ
30
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
CHECK UP ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ
25
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
8
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
27
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ)
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na)
ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
35
TSH
FT3
FT4
Anti-TPO
Anti-TG
CHECK UP ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
35
ΗΚΓ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
CHECK UP ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ
12
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
CHECK UP ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
35
VDRL
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV ½
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΟΛΙΚΑ (ANTI-HCV)
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBsAg)
ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ
25
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
γ-GT
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT, AST)
 ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT, ALT)
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL)
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (LDL)
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (ΟΛΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ)
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
CHECK UP ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
50
C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)-ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ.
ΑΝΤΙ-ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT, AST)
ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT, ALT)
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 (C3)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4 (C4)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)
CHECK UP ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
20
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
60
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
CPK
Fe
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Κ
Νa
Ca
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
Γgt
LDH
ΣΑΚΧΑΡΟ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
ΗΚΓ
U/S ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
CHECK UP ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ
150
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
TOXO-IGG
TOXO-IGM
CMV-IGG
CMV-IGM
ΕΡΥΘΡΑ IGG
ΕΡΥΘΡΑ IGM
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
Fe
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Ca
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Rhesus
HbsAg
HIV
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
TSH
CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
57
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TOTAL PSA)
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΩΤΗΡΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 40
55
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΗΚΓ
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40
75
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΚΕ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
HDL
LDL
K
Na
SGOT
SGPT
CPK
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
PSA
FPSA
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ(ΟΛΙΚΗ,ΑΜΕΣΗ,ΕΜΜΕΣΗ)
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ ΣΦΑΡΙΝΕΣ
ΗΚΓ
U/S ΚΑΡΔΙΑΣ