Το Χειρουργικό Τμήμα της ιδιωτικής κλινικής IASYS CLINIC στην Αθήνα, διαθέτει  χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και άριστο επιστημονικό προσωπικό.

Στις κτηριακές μας υποδομές περιλαμβάνονται 4 χειρουργικές αίθουσες.

Επιπλέον το άψογα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, με σχολαστική προσήλωση στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των ασθενών προετοιμάζοντας  μεθοδικά όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Γενική Χειρουργική

Το Τμήμα Γενικής Χειρουργικής αποτελείται από πιστοποιημένους χειρουργούς και καλύπτουν μεγάλο εύρος παθήσεων που χρήζουν χειρουργικής.
Το επίκεντρο είναι ο ασθενής στον οποίο παρέχεται εξαιρετική φροντίδα.

Ορθοπεδικό

Τα χειρουργεία της IASYS CLINIC είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μέσα εξοπλισμού όπως αρθροσκοπικοί πύργοι, ειδικά χειρουργικά κρεβάτια για αρθροπλαστικές, ακτινοσκοπικά μηχανήματα και ολοκληρωμένα χειρουργικά σετ ανάλογα με τον τύπο της κάθε χειρουργικής επέμβασης.

 

Ουρολογικό

Το Ουρολογικό τμήμα της IASYS CLINIC είναι στελεχωμένο από άριστα εκπαιδευμένους και έμπειρους χειρουργούς ουρολόγους, γι’ αυτό είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα της διάγνωσης και θεραπείας των ουρολογικών περιστατικών σε άνδρες και γυναίκες. Τα πλήρως εξοπλισμένα χειρουργεία δίνουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης του συνόλου των ουρολογικών παθήσεων (υπερτροφία προστάτη, λιθίαση ουρητήρα/νεφρού κλπ.) με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.