Εξωτερικά ιατρεία:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ

Τα Εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινά με προγραμματισμένο τηλρφωνικό ραντεβού και εκτάκτως αν είναι εφικτό.

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα το άριστα εκπαιδευμένο, έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται στην διάθεσή σας για μία ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

Γνωρίζοντας την σημασία της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στην κλινική υπάρχει ένα σύνολο ιατρικών ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης και διάγνωσης του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Επίσης υπάρχει συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδοκότητων αν κριθεί αναγκαίο.

Υπάρχει η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμακευτικής αγωγής και εξετάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να απαιτηθούν και για αυτό το λόγο στην IASYS CLINIC επενδύουμε σταθερά στο διαρκή εκσυγχρονισμό του ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού της κλινικής. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα άμεσου διαγνωστικού ελέγχου όπου απαιτείται, επί τόπου χωρίς αναμονές.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μέσω τηλεφώνου καλώντας στο 2107676100 και στην γραμματεία που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου