Υπέρηχοι Triplex

Η υπερηχογραφία στις μέρες μας, αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους. Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αφορούν στο ότι είναι γρήγορη, ανώδυνη και ασφαλής διότι δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους.

Τα σύγχρονα μηχανήματα της κλινικής (Siemens Healthineers Acuson Redwood) με τα πλέον σύγχρονα μέσα υπερηχοτομογραφίας παρέχουν τη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο όλων των οργάνων του ανθρώπινου σώματος, βοηθώντας στην σωστή διάγνωση σε πλήθος από παθολογικές οντότητες, κάτι το οποίο παλαιότερα δεν ήταν εφικτό. Οι εξετάσεις εκτελούνται αποκλειστικά από ιατρούς ακτινολόγους, που είναι εξειδικευμένοι στη συγκεκριμένη μέθοδο.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας

Είναι μια εξέταση που περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα: ήπαρ, χοληδόχο κύστη και χοληφόρα, πάγκρεας, νεφρά, σπλήνα, κοιλιακή αορτή, παραορτικούς χώρους και επινεφρίδια. Ελέγχει λεπτομερώς τα παραπάνω όργανα, βοηθάει στην διερεύνηση άλγους, ενώ βοηθά στην εξέταση για ανεύρεση λίθων στην χοληδόχο κύστη και στα νεφρά.

Απλή προετοιμασία για την εξέταση.

Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας

Για την γυναίκα, περιλαμβάνει μήτρα, ωοθήκες και ουροδόχο κύστη. Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση πυελικού άλγους, μητρορραγίας και διαταραχών κύκλου.

Για τον άντρα η εξέταση περιλαμβάνει ουροδόχο κύστη, προστάτη και  σπερματοδόχες κύστεις, ενώ ελέγχεται και το υπόλειμμα ούρων. Η συχνότερη εφαρμογή του αφορά στη μελέτη του προστάτη και την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, μία πάθηση που συνηθίζεται σε άνδρες άνω των 50. Παράλληλα η μελέτη της ουροδόχου κύστεως συμβάλλει σημαντικά στην διερεύνηση αιματουρίας.

Επιπλέον, μελετώνται τμήματα του γαστρεντερικού σωλήνα, όπως και η  διερεύνηση της σκωληκοειδούς αποφύσεως. Έτσι να διαγνωστούν παθήσεις όπως η οξεία εκκολπωματίτιδα, ειλεϊτιδες και φυσικά η οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Απλή προετοιμασία για την εξέταση.

ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Είναι μία εξέταση η οποία χρησιμοποιείται για την μελέτη του θυρεοειδούς ειδικά σε άτομα με θυρεοειδοπάθεια.

Τυπική εφαρμογή του είναι η ανίχνευση και η μελέτη όζων του θυρεοειδούς αδένα.

Δεν χρειάζεται προετοιμασία.

Νεφρών – Ουροδόχου Κύστεως – Προστάτου

Νεφρών – Ουροδόχου Κύστεως – Μήτρας – Ωοθηκών

 

Υπερηχογράφημα τραχήλου

Περιλαμβάνει τη μελέτη των σιελογόνων αδένων, ενώ ελέγχονται  διογκωμένοι τραχηλικοί λεμφαδένες, καθώς και ψηλαφητά μορφωμάτων στα μαλακά μόρια της περιοχής.

Υπερηχογράφημα μαστού

Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση ψηλαφητού ευρήματος στο μαστό  καθώς και για την διερεύνηση ευρήματος από τον μαστογραφικό έλεγχο. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τη μαστογραφία. Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου.

Δεν χρειάζεται προετοιμασία για τη διενέργεια της εξέτασης.

Υπερηχογράφημα οσχέου

Αφορά την διερεύνηση των όρχεων και των επιδιδυμίδων. Τυπικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλγχο ψηλαφητού μορφώματος στον όρχι, διερεύνηση φλεγμονής αλλά και τη διάγνωση πιθανής κιρσοκήλης.

Δεν χρειάζεται προετοιμασία για τη διενέργεια της εξέτασης.

Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων

Χρησιμοποιείται για την διερεύνηση ψηλαφητών μορφωμάτων σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Χρησιμοποιείται επίσης στη διάγνωση κηλών.

Triplex αγγείων

Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών

Φλεβών – Αρτηριών Άνω/Κάτω Άκρων

Νεφρικών Αρτηριών

Κοιλιακής Αορτής και Λαγονίων

Σπληνοπυλαίου Άξονα

Αφορά στις αρτηρίες του τραχήλου, στην κοιλιακή αορτή, τις λαγόνιες αρτηρίες και φλέβες των κάτω και άνω άκρων. Χρησιμοποιείται επίσης στον έλεγχο των σπλαχνικών. Μπορούμε πλέον να καθορίσουμε το βαθμό στένωσης και την παρουσία ανευρύσματος μιας αρτηρίας με μεγάλη ακρίβεια. Επίσης είναι η εξέταση για την διάγνωση της εν τω βάθει και επιπολής φλεβοθρόμβωσης καθώς και της διάγνωσης και παρακολούθησης της φλεβικής ανεπάρκειας.