Το Εργαστήριο της Iasys Clinic καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων (αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, δείκτες νεοπλασιών, ορμονολογικές, μικροβιολογικές και μοριακής βιολογίας) και συμβάλλει αποφασιστικά:

  • Στη σωστή διάγνωση της νόσου
  • Στην αξιολόγηση της θεραπείας
  • Στην εύρεση παθολογικών αποκλίσεων πριν από την εκδήλωσή τους

Το μικροβιολογικό εργαστήριο διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει διαρκή έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων.

Συμβουλευτικά το έμπειρο προσωπικό του εργαστηρίου επικοινωνεί με τον Κλινικό – θεράποντα ιατρό κάθε ασθενούς για την επιλογή των εξετάσεων. Το εργαστήριο παρέχει πληροφορίες για την αναγκαιότητα διενέργειας επιλεγμένων εξετάσεων απαραίτητων για τις θεραπευτικές επιλογές. Επίσης δίνει συμπληρωματικές υποσημειώσεις για το αποτέλεσμα μιας εξέτασης. Φροντίζει να ενημερώνει για την αναγκαιότητα μιας συγκεκριμένης εξέτασης που αιτείται ο κλινικός ιατρός. Δίνει οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς και του δείγματος. Προτείνει την επιλογή υλικού και εξέτασης που θα είναι αποτελεσματικά για την διάγνωση και τη θεραπεία. Το εργαστήριο ενημερώνει τους θεράποντες ιατρούς, για κάθε απόκλιση σύμφωνα με τα κριτήρια δειγμάτων. Το εργαστήριο δύναται να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα και τα κλινικά διαγνωστικά συμπεράσματα που προκύπτουν. Τέλος προτείνει την διενέργεια επιπλέον δοκιμών στο ίδιο δείγμα χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία με σκοπό την αποτελεσματική τεκμηρίωση του αποτελέσματος.

Αιμοληψίες κατ’ οίκον


Δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε άτομα που έχουν δυσκολία μετακίνησης, η κλινική μας προσφέρει την υπηρεσία κατ’ οίκον αιμοληψίας, με κόστος 5€.
Το εύρος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η περιοχή του Βύρωνα κατόπιν σχετικής συνεννόησης.