Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι ένα ειδικό τμήμα της IASYS CLINIC όπου παρέχονται άμεσα υπηρεσίες Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής.

Αποτελείται από 5 κλίνες.

Κάθε κλίνη διαθέτει δικό της ξεχωριστό αναπνευστήρα και σύστημα παρακολούθησης του ασθενούς.

Στελεχώνεται από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό ειδικευμένο στην Εντατική Θεραπεία.

Περιλαμβάνει επίσης και άλλους ιατρούς ως επιστημονικούς συνεργάτες που καλύπτουν τις επιμέρους ανάγκες του τμήματος.

Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και επιστημονικά επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό, οι νοσηλευτές είναι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με πολυετή εμπειρία. Επιπλέον, υπάρχει κάλυψη από ακτινολογικό εργαστήριο, υπερήχους, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο.