ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Intensive Care Unit) είναι ένα ειδικό τμήμα της IASYS CLINIC όπου παρέχονται άμεσα υπηρεσίες Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής.

 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της IASYS CLINIC λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις εντός της κλινικής με σκοπό την θεραπεία ασθενών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και χρήζουν αιμοκάθαρσης.