Ορθοπεδικό

Τα χειρουργεία της IASYS CLINIC είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα μέσα εξοπλισμού όπως αρθροσκοπικοί πύργοι, ειδικά χειρουργικά κρεβάτια για αρθροπλαστικές, ακτινοσκοπικά μηχανήματα και ολοκληρωμένα χειρουργικά σετ ανάλογα με τον τύπο της κάθε χειρουργικής επέμβασης.

Στο ορθοπεδικό τμήμα της κλινικής διενεργείται θεραπεία P.R.P. μια πρωτοποριακή τεχνολογία με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η θεραπεία γίνεται με αυτόλογους βιολογικούς αυξητικούς παράγοντες αιμοπεταλίων πλάσματος. 

Η μεσοθεραπεία κολλαγόνου αποτελεί μια φυσική λύση χωρίς χειρουργείο.