Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού

 

Στην IASYS CLINICπραγματοποιείται τεστ ανίχνευσης για τον ιό SARS-COV-2 (COVID-19) καθημερινά.

Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας για Μοριακή ανίχνευση (PCR test) ή για Ταχεία ανίχνευση (RAPID test) και παραλάβετε τα αποτελέσματά σας την ίδια ημέρα.

Τηλ επικοινωνίας: 210 76 76 100

email: info@iasysclinic.gr

 

ΛΙΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ IASYS CLINIC

Καθοριστικής σημασίας για την εγκυρότητα του αποτελέσματος είναι ο σωστός τρόπος λήψης  του προς εξέταση δείγματος από το βάθος της στοματικής κοιλότητας ή της ρινός.

Η βασικότερη εξέταση είναι το PCR test. Καθώς έχει υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα. Μπορεί να δώσει θετικό αποτέλεσμα ακόμα και σε σχετικά μικρό ιικό φορτίο.

Τα ταχείας ανίχνευσης (Rapid) test απαιτούν υψηλότερο ιικό φορτίο. Δεν πρέπει να υποκαθιστούν το κανονικό PCR test.

Είναι εργαλείο ευρύτερου μαζικού ελέγχου και όχι ελέγχου ασθενών Νοσοκομειακού περιβάλλοντος.