Γενική Χειρουργική

Το Τμήμα Γενικής Χειρουργικής αποτελείται από πιστοποιημένους χειρουργούς και καλύπτουν μεγάλο εύρος παθήσεων που χρήζουν χειρουργικής.
Το επίκεντρο είναι ο ασθενής στον οποίο παρέχεται εξαιρετική φροντίδα.